Nota prawna

Copyright © by tatee.pl – wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zawartości niniejszego bloga, publikowanie i rozpowszechnianie tych treści bez uprzedniej i pisemnej zgody autora stanowi naruszanie przepisów prawa. Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie zdjęć, filmów, dźwięków zawartych w treści bloga bez uprzedniej i pisemnej zgody autora stanowi naruszenie przepisów prawa. W tych okolicznościach autor bloga zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń względem naruszającego jego prawa w postępowaniu przed sądem.

Wykonanie

Blog tatee.pl powstał we współpracy z twórcą stron internetowych i blogów: twojecentrum.pl.